Закони та Акти

все що Ви хотіли дізнатись

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їхнього захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Стаття 1-1. Сфера дії цього Закону

1. Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і послуг.

Стаття 2. Законодавство про захист прав споживачів

1. Законодавство про захист прав споживачів складається з цього Закону, Цивільного кодексу України , Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів.


Хочемо звернути вашу увагу на один із пунктів цього закону, а саме статтю 19. Її досить часто не беруть до уваги, хоча вона має досить вагоме значення.

Верховна Рада України ухвалила внести зміни до деяких законодавчих актів України, зокрема до Закону України "Про захист прав споживачів" (далі - Закон), а саме статті 19 Закону. Так, в частині 2 статті 19 розширено перелік інформації, ненадання якої або надання неправдивої або неповної, вважається введенням в оману споживача. Частину 3 статті 19, пунктами 9-16 і внесеними змінами до пункту 4, доповнено переліком форм підприємницької практики, які вводять в оману.

Для ознайомлення з повним текстом документа перейдіть за посиланням нижче

Цей Закон не варто ігнорувати, тому що більшість перевірок і розглядів пов'язано саме з недотриманням положень цього закону.