Тест Лабораторія

все що Ви хотіли дізнатись

Центр сертифікації (ЦС УДЦР) проводить оцінку й підтвердження відповідності продукції, що підпадає під дію Технічних регламентів :

Введення в обіг продукції, що підпадає під дію технічних регламентів (ТР), можливо за умови:

Виробник продукції або уповноважений ним представник – резидент України повинен оформити Декларацію про відповідність згідно з вимогами Технічного регламенту. Декларація про відповідність повинна містити посилання на відповідні національні стандарти.

Центр сертифікації має потужну матеріально-технічну базу для проведення випробувань з метою підтвердження відповідності продукції вимогам нормативних документів з урахуванням національних особливостей.

Декларація про відповідність та технічна документація повинні зберігатися у виробника або його уповноваженого представника не менше 10 років після випуску останнього виробу.

> Відповідно до Закону України "Про Державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" перевірку виконання вимог технічних регламентів здійснюють органи державного ринкового нагляду. Статтею 23 цього Закону визначено, що у разі, якщо суб'єкт господарювання надав висновки експертизи, протоколи випробувань продукції або сертифікати відповідності, видані акредитованими органами з оцінки відповідності, органи ринкового нагляду беруть до уваги ці документи при проведенні перевірок характеристик продукції.

Позитивний результат підтвердження відповідності продукції в Центрі сертифікації Українського державного центру радіочастот (ЦС УДЦР) є достатнім доказом її відповідності вимогам технічних регламентів.

Увага! Державний ринковий нагляд під час виконання своїх повноважень, приділяє особливу увагу Деклараціям про відповідність , які не підтверджені Сертифікатом експертизи типу , виданим уповноваженим органом з оцінки відповідності.

У разі встановлення невідповідності до постачальників застосовуються економічні санкції, які набагато перевищують вартість робіт з підтвердження відповідності продукції із залученням ЦС УДЦР в якості третьої сторони.

На що необхідно звернути увагу під час підтвердження відповідності продукції вимогам Технічних регламентів:

Замовник надає:

ООВ Укрчастотнагляд:

Порядок проведення випробувань продукції:

Замовник (Заявник) надає Виконавцю:

Виконавець (ООВ):

Скорочення, призупинення або скасування оцінки відповідності (сертифікації)

 1. Якщо за результатами інспекційного контролю або іншим чином була виявлена невідповідність сертифікаційних вимог, ОС (ООВ) розглядає і приймає рішення про відповідні дії.

  ПРИМІТКА: Відповідні дії можуть включати наступне:

  a) продовження дії сертифікації за умови, визначеної органом сертифікації (наприклад позаплановий контроль)

  b) скорочення сфери сертифікації, щоб видалити невідповідні види продукції;

  c) призупинення сертифікації на період проведення клієнтом коригувальних заходів;

  d) скасування сертифікації.

 2. Якщо відповідна дія охоплює оцінки, аналіз даних або прийняття рішення про сертифікацію, необхідно виконати повторну оцінку відповідності (сертифікації), відповідно до обраної схеми.
 3. Якщо сертифікація зупиняється (на вимогу клієнта), призупиняється або скасовується, ОС (ООВ) вживає заходів, визначених схемою сертифікації, і вносить усі необхідні зміни в офіційні документи з сертифікації, публічної інформації, дозволи щодо використання знаків тощо для того, щоб забезпечити неможливість посилання на те, що продукція залишається сертифікованої. Якщо сфера сертифікації скорочується, ОС (ООС) вживає заходів, визначених схемою сертифікації, і вносить необхідні зміни в офіційні документи з сертифікації, публічної інформації, дозволи щодо використання знаків тощо. Про всі проведені дії ОС (ООВ) письмово повідомляє клієнтові й чітко вказує в офіційних документах з сертифікації та в публічній інформації.
 4. Будь-які оцінки, аналіз даних або прийняття рішення, необхідні для рішення про призупинення оцінки відповідності (сертифікації) або для тих дій, яких вимагає схема сертифікації, проводяться відповідно до застосованих процедур.
 5. Якщо сертифікація була відновлена після призупинення, ОС (ООВ) вносить усі необхідні зміни в офіційні документи з сертифікації, публічну інформацію, дозволи щодо використання знаків тощо, щоб забезпечити наявність усіх відповідних посилань на те, що продукція продовжує бути сертифікованою. Якщо рішення скоротити сферу сертифікації було прийнято як умова оновлення, ОС (ООВ) вносить усі необхідні зміни в офіційні документи з сертифікації, публічної інформації, дозволи щодо використання знаків, тощо для забезпечення того, щоб про скорочену сферу сертифікації було чітко повідомлено клієнту й чітко визначено в офіційних документах з сертифікації та в публічній інформації.

Орган сертифікації (ОС / ООВ) має право відмовити клієнту в проведенні оцінки відповідності (сертифікації) продукції в разі, якщо:

Залишилися запитання? У нас є відповіді!

 1. Поставити запитання у будь-який зручний для вас спосіб у розділі Контакти.
 2. Зателефонувати нам та отримати безкоштовну консультацію