Документи та процедура

все що Ви хотіли дізнатись
CE сертифікація в Україні для країн Євросоюзу. Європейська РЄ сертифікація під ключ та з повним супроводом. CE сертифікат.

CE сертифікація – це процес, який включає проходження випробувань зразка продукції з метою визначення його відповідності Європейським стандартам (CE Standard) і Директивам (CE Directive) з подальшим оформленням та отриманням протоколів випробувань (Test reports)

Докладніше
Сертифікація, отримання сертифікату відповідності на підставі протоколів випробувань. Сертифікація для відповідності технічним регламентам України.

Сертифікація товарів, продукції або пристроїв - це процес, який включає в себе проходження випробувань товару, продукту або виробу на відповідність технічним регламентам і нормам для його безперешкодного митного оформлення і подальшої реалізації його на ринку.

Докладніше
Сертифікація в Україні. Сертифікат відповідності в Україні - це документ, що підтверджує відповідність продукції Технічним регламентам.

Сертифікат відповідності (Сертифікат експертизи типу) - документ, який видається організаціями з відповідними повноваженнями у сфері стандартизації, сертифікації та якості.

Докладніше
Декларація відповідності технічним регламентам. Декларація про відповідність продукції або товару вимогам технічних регламентів.

Декларація про відповідність (в тому числі декларація відповідності) в Україні - це звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (в тому числі сертифікат експертизи типу або сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання заданих вимог, що стосуються об'єкта оцінки відповідності.

Докладніше
Протокол випробувань продукції на відповідність. Отримання протоколів випробувань на товари. Протоколи на тестування продукції.

Протокол випробувань в Україні – це документ, що містить необхідні відомості про об'єкт випробувань, методи, що застосовуються, засоби й умови випробувань, результати випробувань, а також висновок за результатами випробувань, оформлений в установленому порядку.

Докладніше
Технічний регламент і оцінка відповідності технічним регламентам товарів в Україні. Технічні регламенти на електронне і радіоустаткування.

Технічний регламент – нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з ними процеси та методи виробництва.

Технічні регламенти України зокрема включають в себе відповідні адміністративні положення, дотримання яких є обов'язковим.

Докладніше