Закони та Акти

все що Ви хотіли дізнатись

Ці Правила встановлюють механізм визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів (далі - роботи з оцінки відповідності), які виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями (далі - виконавці), крім робіт з оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Вартість робіт з оцінки відповідності визначається без урахування податку на додану вартість, що нараховується згідно з законодавством. Вказана вартість розраховується виконавцем на підставі норм часу на їхнє виконання та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу - одного людино-дня (людино-години) за такою формулою:

Во = Нч х Воч,

де Во - вартість робіт з оцінки відповідності (в гривнях);

Нч - норма часу на виконання робіт з оцінки відповідності (людино-днів / людино-годин);

Воч - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу (в гривнях за один людино-день / людино-годину).

3. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання робіт з оцінки відповідності обчислюється з урахуванням повної собівартості й прибутку за формулою:

Воч = (Сп + Пр) / Фрч,

де Воч - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу (в гривнях за один людино-день / людино-годину);

Сп - повна собівартість, яка включає виробничу собівартість, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати і витрати на збут (в гривнях);

Пр - прибуток (в гривнях);

Фрч - фонд робочого часу виконавців робіт з оцінки відповідності (людино-днів / людино-годин).

4. Розподіл загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут здійснюється пропорційно сумам посадових окладів за штатним розкладом виконавців робіт з оцінки відповідності.

5. У вартість робіт з оцінки відповідності можуть бути включені витрати, пов'язані з придбанням специфічних матеріалів, комплектуючих виробів, витрати виконавців, здійснення транспортних і митних платежів тощо, якщо такі витрати документально підтверджені.

Наявність зазначених витрат повинна узгоджуватися між виконавцем і замовником робіт з оцінки відповідності до початку виконання таких робіт.

Компенсація витрат, пов'язаних із вимушеним простоєм з провини підприємства, яке є замовником робіт з оцінки відповідності, час на проїзд фахівців виконавця до місця проведення робіт з оцінки відповідності та назад, розраховується виходячи з витрат часу і вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу.

6. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу переглядається в разі внесення відповідних змін до актів законодавства, зміни суми витрат, які впливають на її вартість (збільшення мінімальної заробітної плати, тарифів на оплату енергоносіїв, цін на матеріали і сировину тощо).

7. Перегляд вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу здійснюється не частіше ніж один раз на рік, як правило, до 1 жовтня, але не пізніше 1 грудня поточного року.

8. Відповідальними за обґрунтування визначення вартості робіт з оцінки відповідності є керівники призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій.

У цьому випадку ми зазначили повний текст документа, однак ознайомиться з його оригіналом ви можете, перейшовши за посиланням нижче.