Закони та Акти

все що Ви хотіли дізнатись

Відповідно до статей 1, 14, 25, 26, 29 і 291 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» , Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Ухвалила рішення: 1. Затвердити Порядок ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що додається. 2. Затвердити Зміни до деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, що додаються. 3. Визнати такими, що втратили силу, рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України: від 5 лютого 2009 № 1338 «Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 березня 2009 року під № 242/16258; від 3 грудня 2009 року № 1773 «Про затвердження Змін до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 січня 2010 року під № 2/17297. 4. Департаменту ліцензування в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 5. Це рішення набирає чинності через 120 днів із дня його офіційного опублікування.


Одним із головних пунктів самого порядку є пункт 1 загального положення, який є опорним для розуміння необхідності проведення оцінки відповідності технічним регламентам.

1. Цей Порядок встановлює процедуру ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), зокрема продукції, до складу якої входять РЕЗ (ВП), для їх вільного обігу в Україні. Будь-який товар (продукція), що за своїми характеристиками призначений (а) для випромінювання і / або прийому радіохвиль, або до складу (комплект поставки) якого (якої) входять призначені для цього пристрою, розглядається як РЕЗ (ВП). Наявність РЕЗ у продукції позначається: Bluetooth, WiFi (або 802.11хх, де хх - букви латинського алфавіту, або їхня комбінація), GSM, 3G (або CDMA, UMTS, WCDMA та ін.), 4G (LTE, LTE-U та ін .), RFID (NFC), Wireless, Radio Frequency (RF, RF Transmitter), Transciever.

Для ознайомлення з повним текстом документа перейдіть за посиланням нижче

На підставі цього документа при отриманні Сертифікату експертизи в одному з додатків обов'язково вказується що: Устаткування не належить до видів радіообладнання, на які поширюються вимоги п. 10 ТР Р (види радіообладнання, які мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам ТР Р). Ввезення з-за кордону і реалізація в Україні затвердженого типу продукту здійснюється згідно з Рішенням НКРЗ від 13.02.2018 №78.