Закони та Акти

все що Ви хотіли дізнатись

Цей Технічний регламент встановлює вимоги до обладнання для введення на ринок України обладнання, що відповідає належному рівню електромагнітної сумісності.

Цей Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2014/30 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 про гармонізацію законодавства держав-членів щодо електромагнітної сумісності.

Найважливішими, на наш погляд, є такі основні пункти:

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на будь-яку апаратуру або стаціонарну установку.

3. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

1) обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України 2017, № 45, ст. 1396)

4) обладнання, за своїми фізичними характеристиками:

не здатне створювати електромагнітні випромінювання або призводити до появи електромагнітних випромінювань, що перевищують рівень, при якому радіо, телекомунікаційне та інше обладнання функціонує за призначенням;

функціонує без неприпустимого погіршення характеристик за наявності електромагнітних завад, які зазвичай виникають при його використанні за призначенням;

5. Цей Технічний регламент не впливає на застосування законодавства, яке регулює питання, пов'язані з безпекою обладнання.

Відносно надання на ринку або введення в експлуатацію обладнання пункт 7 цього документа говорить таке:

7. Обладнання може бути надане на ринок і / або введене в експлуатацію тільки в разі, коли воно відповідає вимогам цього Технічного регламенту за умови правильного встановлення, обслуговування та використання за призначенням.

Ще один важливий пункт, на який варто звернути увагу

40. У декларації про відповідність говориться про те, що виконання істотних вимог, визначених у додатку 1, було доведене.

Тобто необхідний документ, що підтверджує проходження лабораторних випробувань у будь-який з сертифікованих лабораторій на території України.

Для ознайомлення з повним текстом документа перейдіть за посиланням нижче