Загальна інформація

все що Ви хотіли дізнатись

Одним із найпоширеніших способів нечесної конкуренції на ринку України є введення споживачів в оману. На практиці введення в оману споживача, як правило, полягає в приписуванні виробником своїй продукції невластивих їй позитивних і привабливих для споживача якостей.

11.12.2019 вступив у силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу» від 12.11.2019 № 286-IX.

Верховна Рада України постановила внести зміни до деяких законодавчих актів України, зокрема до Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон), а саме статтю 19 Закону.

Так в частині 2 статті 19 розширено перелік інформації, ненадання якої або надання неправдивої або неповної інформації, вважається введенням в оману споживача. Частину 3 статті 19, пунктами 9-16 і внесеними змінами до пункту 4, доповнено переліком форм підприємницької практики, яка вводить в оману.

Так, стаття 19 Закону в новій редакції викладена таким чином:

  1. Нечесна підприємницька практика забороняється.
  2. Нечесна підприємницька практика включає:

  3. Підприємницька практика вважається такою, що вводить в оману, якщо вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, шляхом надання йому неправдивої чи неповної інформації або ненадання інформації про:
  4. Забороняються як ті, що вводять в оману:
  5. Агресивною вважається підприємницька практика, яка фактично містить елементи примусу, докучання або неналежного впливу та істотно впливає чи може вплинути на свободу вибору або поведінку споживача стосовно придбання продукції.
  6. При встановленні того, чи містить підприємницька практика елементи примусу, докучання або неналежного впливу, до уваги береться:

  7. Як агресивні забороняються такі форми підприємницької практики:
  8. Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.

Таким чином наша компанія рекомендує споживачам при здійсненні покупки будь-якого пристрою, що має електронну складову просити продавця надати всі наявні на конкретний виріб документи або як мінімум один з документів, що зазначені у переліку нижче:

Продавцям, представникам і виробникам рекомендується на кожній точці продажу або видачі мати копії документів, що засвідчують відповідність продукції, яку вони реалізують, Технічним регламентам. Якщо це неможливо, то надати вільний доступ до цієї інформації онлайн, повідомивши про це покупця або супроводивши продукцію копією відповідних документів.

Залишилися запитання? У нас є відповіді!

  1. Поставити запитання у будь-який зручний для вас спосіб у розділі Контакти.
  2. Зателефонувати нам і отримати безкоштовну консультацію